Mesa Kota

_Kota 01, 02 y 03 Altura superior: 75 cm. Altura inferior: 72 cm. Diámetro: 80 cm. _Kota 04 Altura superior: 75 cm. Altura inferior: 72 cm. Profundidad: 90 cm. Ancho: 200 cm. _Kota 05 Altura superior: 75 cm. Altura inferior: 72 cm. Diámetro: 120 cm.